Mijn werknemers verzekerd bij arbeidsongevallen

Je hebt personeel in dienst? Dan moet je een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Die dekt zowel lichamelijke schade als medische kosten bij een arbeidsongeval, tijdens het werk of op weg van en naar het werk.  

 

 

Je moet een arbeidsongevallenverzekering afsluiten als je personeel tewerkstelt. Deze verzekering komt tussen bij ongevallen van je personeel tijdens het werk, en op de weg van en naar het werk. Zowel de lichamelijke schade als de medische kosten zijn gedekt.

Wat vergoedt de arbeidsongevallenverzekering?

  • Allerlei kosten zoals medische ingrepen, protheses, verplaatsingen, loonverlies, ...
  • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid: dagvergoeding voor loonverlies
  • Blijvende arbeidsongeschiktheid: jaarlijkse vergoeding na controle door arts, extra tegemoetkoming voor hulpbehoevenden
  • Dodelijk arbeidsongeval: kosten voor de overbrenging en begrafenis, rente voor de nabestaanden

Bedrijf en personeel indekken?

Als ondernemer zitten je bedrijf en personeel je in het bloed. François-Steenbeke garandeert hen de meest waterdichte verzekering. 

Contacteer ons!
Lees al het nieuws over Mijn medewerkers

Nieuws over dit onderwerp

Lees al het nieuws over Mijn medewerkers
communicatie en grafisch ontwerp door communicatiebureau Lavagraphics