Rechtsbijstand voor mijn fleet

De rechtsbijstandverzekering biedt administratief en juridisch advies bij een auto-ongeval.

Ook gerechtskosten en het ereloon van je advocaat vallen onder deze verzekering voor bedrijfswagens. Tenzij de verlener van de rechtsbijstand tot een minnelijke schikking met de tegenpartij komt, uiteraard. 

Vaak is een rechtsbijstandsverzekering gekoppeld aan andere verzekeringspolissen. We spreken in dat verband over gecombineerde polissen. Je kan ook een globale rechtsbijstandsverzekering afsluiten waarbij je één enkele waarborg onderschrijft. Dat contract dekt een groot aantal mogelijke betwistingen waarmee je kan worden geconfronteerd.

Veilige fleet?

Werknemers met bedrijfswagens in het verkeer? Dat vraagt om een baanvaste verzekering. Laat je fleet verzekeren door François-Steenbeke.

Contacteer ons
communicatie en grafisch ontwerp door communicatiebureau Lavagraphics